Dr Linda Plano

Doświadczenie zawodowe:

Linda Plano zdobyła dyplom doktora w Badaniach Materiałowych i Inżynierii na Uniwersytecie Stanforda oraz dyplom magistra z fizyki na MIT. Jej edukacja oraz doświadczenie zawodowe w obszarze researchu i rozwoju są podstawą jej zdolności do zawierania relacji oraz pomocy przedsiębiorcom z branży przemysłu w obszarze technologii. Przed 2005r. zajmowała stanowiska w firmach start-upowych, w tym jako badacz naukowy, CEO, jak również na stanowiskach managerskich jako wice-prezes w New Business Development w bardziej złożonych przedsiębiorstwach. Linda Plano była coachem wielu przedsiębiorców z różnych stron świata i przeprowadzała szkolenia w wielu krajach. Od 2005 pracowała z ponad 1000 inwestorów, którzy zwiększyli wartość swoich przedsięwzięć do ponad miliarda dolarów.

Obywatelstwo:

amerykańskie