Prof. Krzysztof Obłój

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handolwej (wówczas SGPiS). W 1980 roku obronił doktorat z socjologii. Autor książek takich jak: „Zarządzanie, ujęcie praktyczne”, „Strategia przetrwania organizacji”, „Strategia sukcesu firmy”, „Pasja i dyscyplina strategii”. Wykładał w wielu uniwersytetach w USA, Europie i Chinach.
Był prezydentem stowarzyszenia European International Business Association. Przewodniczący wielu rad nadzorczych m.in.: Eurobanku, PZU SA, Orlenu, Impel SA czy Prochem SA. Był społecznym doradcą prezydenta RP w latach 2012-2015.

Obywatelstwo:

polskie