Justyna Hamada

Doświadczenie zawodowe:

Moja kariera rozpoczęła się niespodziewanie i zachęciła mnie do zrobienia sobie przerwy w nauce. Jestem bliska ukończenia stażu na University of Exeter w Wielkiej Brytanii (wydział europeistyki) zaproponowano mi posadę urzędnika służby cywilnej w jednej z brytyjskich Agencji Rządowych. Po roku mój wkład został doceniony i zaczęłam prowadzić szkolenia merytoryczne dla współpracowników. W ciągu roku, popijając brytyjską mleczną herbatę, przesiąkłam wyspiarską etyką pracy, uważaną za jedną z najlepszych na świecie. Wtem nadszedł czas, aby zakończyć moją edukację.

W 2007 roku wróciłam na rynek uzbrojona w dyplom i brytyjskie doświadczenie. Dołączyłam do najbardziej wymagającego audytu EY dział dedykowany do obsługi instytucji finansowych. Od ponad dwóch lat zajmując się projektami dostarczanymi do światowych banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych. Tutaj po raz pierwszy zetknęłam się z aspektami praktycznymi ustawy Sarbanesa-Oxleya (SOX). Moje obowiązki oscylowały głównie wokół badań sprawozdań finansowych oraz przeglądów okresowych.
To nie była bułka z masłem, ponieważ wierzyłam, że liczby muszą mieć jakieś uzasadnienie, trochę oparte na procesie perspektywicznym. Oprócz kompetencji merytorycznych doświadczenie EY wyposażyło mnie w kulturę rzetelnej i efektywnej pracy.

W 2010 roku miałam przyjemność dołączyć do firmy FMCG i poznać ją z perspektywy audytora wewnętrznego. Była to niesamowita okazja do nauki, zapoznania się ze sprzedażą, zakupami, produkcją i innymi procesami zaplecza oraz skonfrontowania rzeczywistości biznesowej z moją wcześniejszą zewnętrzną perspektywą. Skoncentrowałam się na świadczeniu usług audytu i zapewniania zgodności w firmie. Celem było wspieranie rozwoju środowiska kontroli i zwiększenie wydajności procesów. W krótkim czasie awansowałam i stałam się odpowiedzialna za m.in. mój zespół i relacje z audytorami zewnętrznymi. Do moich głównych obowiązków należała koordynacja działań SOX wykonywanych w Polsce, przeprowadzanie audytów wewnętrznych (wizyty na miejscu, przeglądy procesów opartych na ryzyku), wykonywanie przeglądów SoD w oparciu o SAP oraz dochodzeń w sprawie nadużyć wewnętrznych, współpraca z Zarządem Spółki w zakresie mechanizmów kontrolnych oraz doradztwo usługi. Patrząc wstecz, jestem szczególnie dumna z trzech głównych obszarów: zarządzania interdyscyplinarnym projektem dotyczącym stworzenia Centralnego Repozytorium Procedur, wprowadzenia Kodeksu Postępowania w Biznesie i Polityki Antykorupcyjnej oraz współpracy z działem audytu korporacyjnego w zakresie procesu skarbowego. Trudno było opuścić Zespół i Firmę, ale wyzwanie, które mi zaproponowano, było nie do odrzucenia.

W 2013 roku dołączyłam do zespołu Microsoft. Powierzono mi rolę Compliance Officera w Polsce i zostałam odpowiedzialna za koordynację w zakresie zgodności i monitorowanie złożonego środowiska kontrolnego. Moja główna misją było wspieranie i doradzanie Zespołowi Kierowniczemu w celu zapewnienia przejrzystego przebiegu postępowania w organizacji. Byłam też odpowiedzialna za lokalizowanie globalnego procesu w Polsce i rekomendowanie zmian w wewnętrznych procesach i procedurach na poziomie korporacyjnym. Prowadziłam liczne szkolenia z zakresu zgodności w całej spółce zależnej oraz w Grecji. Dałam radę zbudować i koordynować stowarzyszenie Compliance Champ składające się z 21 osób. Wkrótce zostałam także mistrzem walki z korupcją w CEE Compliance Community. Po dwóch udanych wizytach Audytu Wewnętrznego, które koordynowałam z poziomu lokalnego, zaproponowano mi nowe wyzwanie, stanowisko Kontrolera Finansowego, które przyjąłem we wrześniu 2017 roku.

Przez kolejne 16 miesięcy byłam odpowiedzialna za zarządzanie P&L na poziomie filii, zapewniając niezbędną obsługę korporacyjną raportowanie, współpraca z audytorami zewnętrznymi i organami podatkowymi. W pewnym momencie życie kieruje się terminami zamknięcia miesiąca zaczął mnie szczypać i zrobił się za ciasny. Moje współczucie dla uległości nie mogło spać wiecznie. Oto kończę trzeci rok jako Compliance Manager w zespole EY Forensic and Integrity Services, do którego dołączyłam w marcu 2019 roku. W ciągu ostatnich trzech lat miałam okazję prowadzić wiele projektów, które niezależnie od tego sektora rynkowego zawsze miały wspólny mianownik – compliance. W portfolio moich klientów znajdują się m.in  największe spółki informatycznye, medialne, farmaceutyczne i detaliczne notowane na warszawskiej giełdzie. Wspierałam ich w tworzeniu narzędzi zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontrolnych, procedur i polityk w oparciu o wiodące praktyki rynkowe oraz polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zgodności. Kieruję zespołami projektowymi skupionymi na testowaniu procesów w celu dostarczenia klientom ustrukturyzowanych i praktycznych wniosków. Przekazałam podmiotom praktyczne mapy ustalania priorytetów ryzyka i doradzania w zakresie ograniczania luk kontrolnych i zapewniania płynnej ciągłości działania. Mam przeprowadzonych wiele szkoleń merytorycznych dla naszych klientów. Poza projektami zorientowanymi na klienta byłam odpowiedzialna za rozwój kompleksowej metodyki weryfikacji stron trzecich, mającej na celu ograniczenie ryzyk związanych z zawieraniem umów z dostawcami oraz przyczynił się do popularyzacji narzędzi dedykowanych do zarządzania procesami i procedurami wewnętrznymi.

Pełniłem również funkcję eksperta merytorycznego w zakresie unijnej dyrektywy dotyczącej sygnalistów i ogólnego zarządzania procesem informowania o nieprawidłowościach. W międzyczasie publikowałem artykuły o whistleblowingu w Kwartalniku Parkiet, Rzeczpospolitej i C.H. Beck i dostarczone wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Spotkać mnie można było również na wydarzeniach EY lub Transmisjach internetowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w których omówiłam wyzwania związane ze zgodnością i ich potencjalne rozwiązania.

Obywatelstwo:

polskie