Opłaty

Opłaty

Program Executive MBA 2021-23

>>> Aplikuj już teraz 

Opłata regularna za program wynosi:

69 600 PLN – dla obywateli Polski oraz osób posiadających kartę stałego pobytu i Kartę Polaka

16 500 EUR – dla pozostałych kandydatów

Opłata rekrutacyjna wynosi: 1000 PLN  lub 220 Euro (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej)

Opłata wnoszona jest w sześciu ratach.
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

W przypadku pomyślnego wyniku rekrutacji i nie podjęcia studiów w bieżącym roku akademickim, kandydat zyskuje prawo do aplikowania w kolejnej edycji bez ponoszenia opłaty rekrutacyjnej i konieczności udziału w procesie rekrutacji.

 

Harmonogram płatności:

I rata: przy przyjęciu
II rata: 31.10.2021
III rata: 31.01.2022
IV rata: 30.04.2022
V rata: 31.08.2022
VI rata: 31.10.2022

 

Dane do przelewu

Tytuł: Imię i nazwisko, rata nr …

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
lub  13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu mba@biznes.edu.pl

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

zniżka –10% dla kandydatów zagranicznych, mieszkających na stałe poza granicami Polski

zniżka -10% dla absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu PW

zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej

zniżka -15% dla kandydatów z Europy Środkowo-Wschodniej

Zniżki się nie kumulują.

 

Projekt OPEN – nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU.
Możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego.

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
>>> Złóż wniosek

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin

webinar

Trwa rekrutacja na nową edycję!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 500 h + ok. 300 h
opcjonalnych zajęć specjalistycznych


Początek zajęć: 15 października


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:30


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 33
+48 607 670 621

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89