Opłaty

Opłaty

 

Program Executive MBA 2024-26

Opłata za program wynosi:

  •  79 000 PLN – dla obywateli Polski oraz osób posiadających kartę stałego pobytu i Kartę Polaka
  • 16 720 EUR – dla pozostałych kandydatów

Opłata wnoszona jest w sześciu ratach.
Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

W przypadku pomyślnego wyniku rekrutacji i niepodjęcia studiów w bieżącym roku akademickim, kandydat/kandydatka zyskuje prawo do aplikowania w kolejnej edycji bez konieczności udziału w procesie rekrutacji.

W cenie czesnego znajdują się koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zajęć merytorycznych seminarium biznesowego w City University of New York, Baruch College i/lub w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz zajęć specjalizacyjnych na partnerskich uczelniach (do wyboru przedmioty w Warszawie, Wilnie, Budapeszcie i Mediolanie). Uczestnicy pokrywają dodatkowe koszty związane z przelotem, zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas sesji studyjnej w Nowym Jorku, Wrocławiu oraz podczas wyjazdowych zajęć specjalizacyjnych w uczelniach partnerskich.

 

Harmonogram płatności:

I rata: przy przyjęciu
II rata: 31.10.2024
III rata: 31.01.2025
IV rata: 30.04.2025
V rata: 31.08.2025
VI rata: 31.10.2025

 

Dane do przelewu

Tytuł: Imię i nazwisko, rata nr …

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu
Adres: 02-008, ul. Koszykowa 79
Bank: PEKAO SA IV Oddział Warszawa,
Konto: 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664
lub  13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu mba@biznes.edu.pl

 

Zniżki i możliwości dofinansowania studiów

Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej,  możliwa jest:

zniżka -10% dla absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Biznesu PW

zniżka -20% dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej

zniżka –10% dla kandydatów zagranicznych, mieszkających na stałe poza granicami Polski

zniżka -15% dla kandydatów z Europy Środkowo-Wschodniej

zniżka -5% za jednorazową płatność

Zniżki się nie kumulują.

 

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie z środków EU – możliwość umorzenia do 25% całej kwoty czesnego:

 Fundusz „Inwestuj w rozwój”
| Zobacz regulamin
 Nabór planowany jest pod koniec czerwca 2024.

 

 

Czym jest projekt Open?
To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla Ciebie?
Możliwość umorzenia nawet do 25% całej kwoty.

Kto może ubiegać się o pożyczkę z projektu Open?
O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

>>> Złóż wniosek

Rekrutacja trwa!

>>APLIKUJ TERAZ!


Webinar informacyjny:

17 września, godz.17:00!

>>ZAPISZ SIĘ!

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online

Liczba godzin zajęć: 515 h + ~272 h
opcjonalnych zajęć specjalizacyjnych


Początek zajęć: 11 października 2024


Godziny zajęć:
piątek: 18:00 – 21:15
sobota: 08:15 – 17:30
niedziela: 08:15 – 15:15


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

mbarekrutacja.biznes@pw.edu.pl

+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89