Dr Chris Doran

Doświadczenie zawodowe:

Dr Chris Doran specjalizuje się w etyce biznesu i w 2009 roku dołączył do University of Salford, głównie jako wykładowca w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wcześniej spędził ponad pięć lat jako praktyk HR i koordynator, pełniąc kilka funkcji kierowniczych. Rekrutacja i selekcja oraz szkolenia i rozwój to główne obszary, za które był odpowiedzialny.

Obecnie dostarcza szeroką gamę modułów HR, a także modułów etyki biznesowej, zarówno studentom studiów licencjackich, jak i podyplomowych. Uzyskał stopień doktora w badaniu stosowania i rozwoju etycznych kodeksów postępowania w małych i średnich organizacjach. Jest przewodniczącym panelu akredytacji etycznej w college’u dla prowadzonych kursów, a także obecnym dyrektorem studiów licencjackich w zakresie prawa i zarządzania ludźmi. Jego główne obszary badawcze obejmują etyczne kodeksy postępowania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), metodologie nauczania, strategie i projektowanie programów nauczania w prowadzeniu studiów licencjackich i podyplomowych z etyki biznesowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wpływ etyki biznesowej na temat rozwoju i wydajności organizacji, odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i uniwersytetów.