Wykładowcy
  • Audit & Assurance

    Doświadczenie zawodowe: Waldemar Majek jest członkiem ACCA i posiada tytuł CIA (Certified Internal Auditor). Był wiceprzewodniczącym oraz członkiem Komitetu Wykonawczego ACCA Polska przez 6 lat. Dzięki swojej pracy w PricewaterhouseCoopers

    Dowiedz się więcej

Język wykładowy: polski/angielski

Liczba godzin: ok. 256 h (3 semestry)

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Początek zajęć: 25 listopada 2023


Godziny zajęć:
sobota: 09:00– 16:15
niedziela: 09:00 – 16:15


>>> sprawdź terminy edycji 23/24


contact- ikonka

tel. 22 234 70 15
accaprofessional@biznes.edu.pl

Pokaż wszystkich wykładowców Szkoły