Certificate in Business for Engineers


Certificate in Business for Engineers is a one-semester online course conducted in Polish, addressed to students of the last two semesters of Bachelor’s degrees or Engineering studies and Masters in Science programmes. We also invite science studies graduates and doctorants.

The aim of the programme is to provide participants with the business knowledge and skills necessary to succeed in the business environment. The programme focuses on hard and soft (language, communication), analytical, and business skills, essential at the start of one’s career. Thanks to practical classes and workshops, as well as the business simulation game, participants of the programme become prepared for a smooth transition from the academic world to the environment of corporations and startups. The programme is conducted in Polish.

Certificate in Business for Engineers helps engineers take a broader view of business practices and improve their career prospects by making them more versatile and competitive in the job market. Many companies value employees who combine engineering knowledge and a good understanding of business practices and concepts.


Certificate in Business for Engineers means:

Active management of career
Development of soft skills
Practical experience gained during workshops
Networking – building new business relationships
Gaining an advantage on the market – getting certified can help you stand out from other applicants when applying for a job or promotion.
Improvement of linguistic skills – business terminology in English

 

     

Online information meeting October 16, 6:00 p.m

>>> SIGN UP!

Apply now

Language of instruction: Polish

Number of instruction hours: 56


Course start: November 2023


Class hours:
Tuesday: 5:00 p.m.-8:15 p.m.
Thursday: 5:00 p.m.-8:15p.m.
Sunday: 9:00 a.m.-4:30 p.m. (on campus, last class)


>>> view the timetable


contact- ikonka

cbe@business.edu.pl
+48 22 234 70 89


Certificate in Business for Engineers to semestralny kurs online adresowany do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz studiów magisterskich kierunków ścisłych. Zapraszamy również absolwentów kierunków ścisłych uczelni wyższych.

Celem Programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy biznesowej i umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w środowisku biznesowym.  Program skupia się na kompetencjach zarówno twardych, jak i miękkich (językowych, komunikacyjnych), analitycznych oraz biznesowych, niezbędnych już na starcie aktywności zawodowej. Dzięki praktycznym zajęciom i warsztatom oraz uczestnictwie w biznesowej grze symulacyjnej uczestnicy Programu stają się przygotowani do płynnego przejścia ze świata akademickiego do środowiska korporacji i startupów. Program prowadzony jest w języku polskim.

 

Certyfikat w biznesie dla inżynierów może pomóc inżynierom w szerszym spojrzeniu na funkcjonowanie biznesu w praktyce i może poprawić ich perspektywy zawodowe, czyniąc ich bardziej wszechstronnymi i konkurencyjnymi na rynku pracy. Wiele firm ceni pracowników, którzy łączą wiedzę inżynierską i dobrze rozumieją praktyki i koncepcje biznesowe.


Certificate in Business for Engineers to:

Samoświadomość własnych kompetencji i uwarunkowania w obszarze zarządzania
Podstawy zarządzania zespołem i motywowania innych
Podstawowe umiejętności negocjacyjne
Umiejętność prezentowanie informacji
Umiejętność tworzenia biznes planów i zarządzania projektami;
Podniesienie kompetencji językowych w posługiwaniu się podstawową terminologią biznesową w języku angielskim
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii firm, zarządzania finansami, marketingu, strategii oraz wyzwań współczesnego świata (np. zastosowań sztucznej inteligencji w biznesie);

 

     

 

Spotkanie informacyjne on-line

16 października, godz. 17:00

ZAPISZ SIĘ

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 56h

Tryb zajęć: Online
(ostatnie zajęcia stacjonarnie)


Początek zajęć:  listopad 2023


Godziny zajęć:
wtorek: 17:00-20:15
czwartek: 17:00-20:15
niedziela 9:00-16:30 (ostatnie zajęcia, stacjonarnie)


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

cbe@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 89

Certificate in Business for Engineers pomaga inżynierom w szerszym spojrzeniu na praktyki biznesowe i może poprawić ich perspektywy zawodowe, czyniąc ich bardziej wszechstronnymi i konkurencyjnymi na rynku pracy.