Bookshops

Księgarnia Bookland

Al. Jerozolimskie 55 (vis a vis PKiN i PKP Śródmieście), 00-697 Warszawa

tel. 22 625 41 46, kom. 728 931 812, fax 22 632 23 52

Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel.(081)537 54 75

Wydawnictwo Sejmowe

ul.Zagórna 3, 00-441 Warszawa, tel.(022)694-10-04