MBA Smart City

MBA Smart City – Digital Transformation in Local Government is a Polish-language programme that will give students the skills they need to manage smart cities effectively and to use the latest technologies to create thriving, forward-thinking urban areas.

Students will learn management skills as well as information about the Internet of Things, artificial intelligence, robotic process automation (RPA), digital security, and the analysis of urban data. The goal is to assist cities in managing urban resources more effectively while also enhancing the quality of life for their citizens.

 

The programme is addressed for:

The program is intended for two main groups of people who want to comprehend how technology affects and will affect our environment and build smart cities with their residents.

 Leaders in the city: managers who want to expand or develop areas related to the smart city, presidents, mayors, commune leaders, secretaries, treasurers, directors, chiefs, local government workers, and councilors who want to expand their own small communities.

 Businesspeople: ready to collaborate with local government units and expand in Smart City regions.

 

Partners of the programme:


                        

 

Duration: part-time

Language of instruction: Polish

Number of instruction hours: c. 429
(2 semesters)


Course start: October 2023


Class hours:
Friday: 4:00 p.m. – 8:15 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. – 5:30 p.m.
Sunday: 9:00 a.m. – 4:30 p.m.


 timetable soon 


contact- ikonka

mbasmartcity@biznes.edu.pl
+48 693 151 852

 

MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie
studia w języku polskim, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.

Studenci zdobędą wiedzę menedżerską oraz z takich dziedzin jak Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, RPA (Robotic Process Automation), bezpieczeństwo cyfrowe, dane miejskie i ich analiza. Celem jest pomoc miastom w poprawie jakości życia ich mieszkańców i efektywności zarządzania miejskimi zasobami.

Smart City to miasto, które wykorzystuje w pełni nowoczesne technologie i innowacje w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zrównoważonego rozwoju oraz lepszej efektywności usług publicznych. Według raportu ONZ “World Urbanization Prospects” z 2018 roku, w 2030 roku ponad 5 miliardów ludzi będzie mieszkać w miastach, co stanowi około 60% całej populacji świata. W 2050 roku liczba ta ma się zwiększyć do około 6,7 miliarda. Smart City to również miasto, które zmierza w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, oszczędzania zasobów naturalnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i oszczędności.

 

Adresaci:

Program skierowany jest do dwóch głównych grup odbiorców, którzy pragną zrozumieć, jak technologie wpływają oraz będą wpływać na nasze otoczenie i tworzyć inteligentne miasta wraz z ich mieszkańcami.

Liderzy miejscy: managerowie chcący rozwijać/rozwijający obszary związane z inteligentnym miastem, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, naczelnicy, pracownicy samorządowi, radni chcący rozwijać swoje małe ojczyzny

Ludzie biznesu: chcący współpracować z samorządami miejskimi oraz rozwijać się w obszarach Smart City.

 

Wyróżniki Programu:

Skoncentrowane na rozwoju miast inteligentnych – te studia skupiają się na tym, jak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji można poprawić jakość życia mieszkańców w miastach.
Interdyscyplinarny charakter – program składa się z tak różnorodnych przedmiotów, jak zarządzanie i organizacja, technologie, innowacje, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), bezpieczeństwo itp. co pozwala na wielodziedzinowe spojrzenie na rozwój nowoczesnego samorządu.
Ze względu na charakter projektów Smart City, studia te mają międzynarodowy zasięg. Studenci zyskają wiedzę, jak i doświadczenia dotyczących innych wdrożeń rozwiązań Smart City na całym świecie.
Praktyczny charakter programu MBA Smart City daje uczestnikom szansę na rozwiązanie prawdziwych problemów, z którymi miasta borykają się na co dzień.

 

Patroni:

                        

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: ok. 429h (2 semestry)

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Początek zajęć: szczegóły wkrótce


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


contact- ikonka

mbasmartcity@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie to studia w języku polskim, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.