MBA Cybersecurity Management

 

MBA Cybersecurity Management is a 2-semester postgraduate study in Polish addressed to people with an innovative approach to cybersecurity management. The aim of the studies is to acquire theoretical knowledge and practical skills, as well as to improve competence in cybersecurity management. The program allows you to learn about modern methods used in cybersecurity management, as well as to learn about the technical foundations of the entire ICT infrastructure. Classes will be held on a weekend basis, on Fridays, Saturdays, and Sundays.

 

Cybersecurity Foundation is the programme partner:

 


      


Duration: part-time

Language of instruction: Polish

Number of instruction hours: c. 429h


Course start: 7 October


Class hours:
Friday: 4:00 p.m.-8:15 p.m
Saturday: 9:00 a.m.-5:30 p.m.
Sunday: 9:00 a.m.-4:30 p.m.


>> View the timetable


contact- ikonka

+48 22 234 70 89
mbacybersecurity@biznes.edu.pl

MBA Cybersecurity Management to 2-semestralne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób o innowacyjnym podejściu do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Program pozwala na zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, a także poznanie technicznych podstaw działania całości infrastruktury teleinformatycznej. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym, w piątki, soboty i niedziele.


Adresaci studiów:

  Przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej i inne osoby sprawujące funkcje menedżerskie, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje przywódcze oraz zdolności analityczne w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem, które chcą w swojej karierze zawodowej w jeszcze większym stopniu wykorzystywać możliwości potencjału biznesowego wynikającego z nowych rozwiązań organizacyjnych, jak i samych technologii cyberbezpieczeństwa.

●  Menadżerowie średniego szczebla pragnący poznać metody konstruowania biznesowych projektów wykorzystujących cyberbezpieczeństwo, chcący nauczyć się projektowania architektury odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa oraz sposobów aby pozyskać niezbędne zasoby (finansowe, techniczne, ludzkie, organizacyjne), zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczenia.

●  Specjaliści, administratorzy – którzy posiadają wiedzę praktyczną w różnych obszarach cyberbezpieczeństwa, pracujący na stanowiskach funkcyjnych pragnący dołączyć do kadry zarządzającej.


Czego się nauczysz?

– zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności kluczowe dla rozwoju zawodowego i osobistego każdego menedżera
– poznasz standardy, normy i ryzyka w cyberbezpieczeństwie
– zaznajomisz się z prawnymi i ekonomicznymi aspektami zarządzania cyberbezpieczeństwem
– zrozumiesz kluczowe wyzwania w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem
– będziesz na bieżąco z najważniejszymi trendami związanymi z cyberbezpieczeństwem

>>>Przeczytaj artykuł w Forbes o studiach


Partnerem programu jest Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.


      

 

Rozpoczęcie rekrutacji wkrótce.

>>>ZAPISZ SIĘ<<<

na listę oczekujących
a poinformujemy Cię o jej starcie!

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: 429h

Tryb zajęć: stacjonarny
z elementami online


Początek zajęć: jesień 2024


Godziny zajęć:

piątek: 16:00 – 20:15
sobota: 09:00– 17:30
niedziela: 09:00 – 16:30

Sesje wykładowe: min. 2/msc


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
+48 22 234 70 89

mbacybersecurity@biznes.edu.pl

MBA Cybersecurity Management to 2-semestralne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób o o kreatywnym i innowacyjnym podejściu do zarządzania cyberbezpieczeństwem.