Anna Malinowska

Opinia Absolwentki
Anna Malinowska
Certificate in Business for Engineers

„Program CBE daje możliwość kontaktu nie tylko z tymi, w którymi współpracujemy podczas zajęć, ale także z innymi studentmi, którzy są międzynarodowi. Jest wiele ciekawych, poruszanych tematów tj. zarządzanie finansami, umiejętności negocjacyjne i prezentacyjne – są to niewątpliwie umiejętności, które są potrzebne w życiu zawodowym. Każdy inżynier powienien wziąć udział w tym kursie, by powiększych swoją wiedzę nt. funkcjonowania biznesu.