Archiwa Interdyscyplinar wykładowcy - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Artur Studziński

Artur K. Studziński – doktor nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praca doktorska z zakresu komercjalizacji

... Dowiedz się więcej

Milena Kruszewska

  Propagatorka medycyny opartej na faktach. W codziennym cyklu #WHCNews na Facebooku dokonuje subiektywnego przeglądu branżowych newsów, punktując przy tym błędy – najczęściej komunikacyjne – polityków, instytucji czy dziennikarzy podejmujących

... Dowiedz się więcej

dr Ilona Kalaszczyńska

  Ilona jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską zrealizowała w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w Bostonie. Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Histologii

... Dowiedz się więcej

Gabriela Sujkowska

Doświadczenie zawodowe: Od ponad 20 lat zawodowo związana z publicznym sektorem ochrony zdrowia. Doświadczenie zdobywała w kluczowych instytucjach odpowiedzialnych za kształt systemu ochrony zdrowia

... Dowiedz się więcej

Anna Gołębicka

Doświadczenie zawodowe: Strateg komunikacji i zarządzania. Autorka wielu strategii komunikacji idei i produktu. Doradca instytucji (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Departament Ochrony Zabytków, Górnośląsko

... Dowiedz się więcej

Przemysław Kułach

Doświadczenie zawodowe Obecnie pracuje w branży wyrobów medycznych, piastując poniższe stanowiska • Governmental Affairs & Market Access Manager– Coloplast • Izba Gospodarcza POLMED – Wice-Prezes Zarządu • Izba

... Dowiedz się więcej