• Strona Glówna
  • Zarządzanie projektami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – jakie wyzwania stają przed specjalistami?

Zarządzanie projektami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – jakie wyzwania stają przed specjalistami?

Cyberbezpieczeństwo w ostatnich latach jest jednym z priorytetów państwa. Prawidłowe działania mogą ochronić przedsiębiorstwa przed cyberatakami. 2022 rok, jak i kolejne niosą za sobą wiele wyzwań, którym specjaliści muszą podołać. Wpływa to również na pracę menedżerów wysokiego szczebla, którzy zarządzają projektami. Żadne dane dotyczące innowacyjności nie powinny opuścić ścian biura.

Dane jako waluta oraz karta przetargowa

Dane gromadzone przez przedsiębiorstwa są niezwykle cenne, umożliwiają pozyskanie informacji o klientach, co można wykorzystać w przypadku wyłudzeń, jak i proponowania ofert nie do odrzucenia. Dlatego właśnie tak ważne jest, by odpowiednio dbać o bezpieczeństwo danych. Największe firmy przeznaczają na to ogromne środki.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa nie mają jednak łatwego zadania do wykonania. W sieci ciągle pojawiają się nowe rozwiązania. W związku z tym, konieczne jest cały czas aktualizowanie wiedzy, stosowanie najlepszego oprogramowania blokującego, jak i wprowadzanie nawet najdrobniejszych udoskonaleń w jak najszybszym tempie. To prawdziwy wyścig z czasem.

Niestety część firm z powodu obciążeń finansowych wstrzymuje inwestycje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co ogranicza możliwość wprowadzania naprawdę skutecznych działań przez specjalistów. Ma to także negatywny wpływ na pracę menedżerów, na których nakładana jest dodatkowa presja w zakresie ryzyka wycieku danych projektowych.

W dobie pandemii okazało się, że problemem jest także niedostatecznie rozwinięta infrastruktura przedsiębiorstw w zakresie zarządzania danymi w chmurze. Część firm robiła to zbyt szybko, aby udostępnić pracownikom zdalnym dane, co zmniejszyło poziom dotychczas wykorzystywanych zabezpieczeń.

Minimalizacja poziomu zaufania jest istotna w cyberbezpieczeństwie

Warto cenić pracowników, ale trzeba mieć do nich ograniczone zaufanie. To zasada, którą kieruje się wielu właścicieli największych firm na rynku. Powszechne stały się wycieki ważnych danych oraz istotnych dokumentów, dlatego przedsiębiorcy powinni stosować wszelkie środki zapobiegawcze. Kluczowe jest wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń, jak i wieloetapowa weryfikowania działań pracowników.

Dostęp do najważniejszych danych powinni mieć wyłącznie najważniejsi współpracownicy. To po stronie menedżera leży odpowiedzialność, aby stworzyć komunikację bezpieczną i udostępniać materiały tylko faktycznie tym pracownikom, którzy ich potrzebują. Im mniejszy przepływ informacji, tym mniejsze ryzyko wycieku.

Jak przygotować firmę do wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem?

Podstawą jest stosowanie wyłącznie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bardzo ważna jest mocno rozbudowana wiedza technologiczna specjalistów, ale aspekty prawne, które powinien zgłębić menedżer, również mają ogromne znaczenie. Przed podpisaniem umowy z partnerem biznesowym należy skontrolować wszystkie zapisy pojawiające się w niej, a w szczególności dotyczące:

Konieczne jest zwrócenie uwagi na właściwe przechowywanie dokumentacji wewnętrznej, a w szczególności baczna kontrola centrum przetwarzania danych. Często miejsca te są mocno przestarzałe, zupełnie nieprzystosowane do współczesnych realiów. Dawniej cyberbezpieczeństwo nie było ważnym aspektem funkcjonowania firm, dziś ma kluczowe znaczenie.

Warto także rozważyć wykupienie polisy ubezpieczeniowej od ewentualnych cyberataków. Oferta w tym zakresie jest mocno rozbudowana. Otrzymać można odszkodowanie, jeżeli zawiedzie którekolwiek z wdrożonych zabezpieczeń. Straty dla firmy są dzięki temu znacznie mniej dotkliwe.

Potrzebni wysoko wykształceni specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa

Okazuje się, że w branży nadal brakuje naprawdę dobrych specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Większość firm narzeka na niedobór wykwalifikowanych pracowników, a to budzi spore obawy przed niespodziewanymi atakami hackerskimi.

Studia podyplomowe na kierunku MBA Cybersecurity Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej szkolą menedżerów średniego szczebla oraz wyższą kadrę kierowniczą w zakresie zarządzania projektami z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Studia dostarczają informacji, jak zarządzać zasobami m.in. finansowymi, technicznymi i ludzkimi w korporacjach, aby wewnętrzne, jak i zewnętrzne otoczenie nie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo danych. Pokazują standardy i ryzyka w cyberbezpieczeństwie, a także prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje obecnie menedżerów, którym temat cyberbezpieczeństwa nie jest obcy. Nie tylko warto zatrudniać wykwalifikowanych informatyków i programistów, ale także menedżerów zaznajomionych z najważniejszymi trendami związanymi z bezpieczeństwem w sieci.