dr Włodzimierz Świątek

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog, trener biznesu, coach i mentor, konsultant i facylitator. Posiada 18 letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu programów coachingowych i szkoleniowych z zakresu umiejętności miękkich. Przez 12 lat był wykładowcą akademickim na: Wydziale Psychologii SWPS w Warszawie, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Warsaw Executive MBA (Minnesota University i SGH). Uczestniczył w wielu szkoleniach trenerskich w Polsce i innych krajach (m.in. w USA, Szwajcarii, Anglii). Ukończył międzynarodowe szkolenie dla trenerów i facylitatorów „The Role of The Facilitator” (Lancaster University & Impact DTG, Anglia 2005) oraz uzyskał tytuł Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Anglia, Oxford) i posiada akredytację International Institute of Coching I.I.C. Uzyskał także status Mentor Coacha w Noble Manhattan Coaching Poland. Prowadził szkolenia i sesje coachingowe w ramach projektów bazujących na modelu Wszechstronnego Przywództwa. Był wykładowcą i trenerem w Akademii Trenera Zmiany.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, rozwijania i doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju zespołów, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania zespołem, rozwijania kreatywności i innowacyjności, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, sztuki facylitacji i pracy z grupami, zarządzania zmianą oraz mentoringu i executive i team coachingu.

Autor wielu artykułów naukowych, m.in. „The Manager as a Facilitator”, Human Resource Management, nr 6`2007; „Rola lidera w innowacyjnej organizacji”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1`2016; „Lider w niewoli Trójkąta Dramatycznego”, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 4 `2015. Uczestniczy w pracach badawczych w ramach Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Aktywnie uczestniczył w projektach rozwojowych i szkoleniowych w ramach Warsaw Innovation Days.

Obywatelstwo:

polskie