Thierry Charamel


Dlaczego uważam, że warto wybrać studia MBA w Szkole Biznesu PW? W moim przypadku powód był prosty. Szukałem uczelni w Warszawie oferującej wysokiej jakości program, dobre zaplecze oraz międzynarodowy prestiż. Współpraca Szkoły Biznesu z trzema zagranicznymi uczelniami, tj. londyńską London Business School, francuską HEC Paris oraz norweską NHH Bergen wydała mi się bardzo atrakcyjna, zwłaszcza, że jestem Francuzem i chciałem uzyskać dyplom uznawany bez problemu w tych krajach.

Na tym etapie mojej kariery pragnąłem pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, udoskonalić umiejętności kierownicze, a także rozwinąć potencjał zawodowy i nawiązać kontakty.

Dzięki wcześniejszym studiom na politechnice oraz doświadczeniu zawodowemu, miałem dobre przygotowanie analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów. Niemniej jednak, brakowało mi wiedzy na temat strategii przedsiębiorstw, zagadnień finansowych oraz rynkowych.

Byłem szczególnie zainteresowany programem rozwoju osobistego i jego potencjalnymi korzyściami. Program Executive MBA dał mi wszechstronną wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem, a także pozwolił udoskonalić umiejętność analizy innowacji technologicznych w kontekście planowania strategicznego, projektowania i konkurencji globalnej.

Program Executive MBA jest trudny, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący. Zgadzam się z Michałem Aniołem, który swego czasu napisał, że „największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy”.