Studia MBA – dlaczego to się opłaca?

Studia MBA pozwalają na szybki rozwój kariery, awans w szczeblach firmowych oraz zajmowanie satysfakcjonującego stanowiska. Ich ukończenie gwarantuje także atrakcyjne zarobki.

Studia MBA to opłacalna inwestycja

Trzysemestralne studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej to spora inwestycja, ale taka, która bardzo szybko się zwróci. Absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy, zajmują wysokie stanowiska w wiodących korporacjach, mogą liczyć na szybki awans i docenienie posiadanych umiejętności. Wielu pracodawców chętnie zatrudni specjalistów z tak szerokimi kompetencjami.

W 2020 roku najlepsi posiadacze dyplomów MBA mogli liczyć na pensje przekraczające 19,5 tys. złotych brutto. Warto podkreślić, że zarobki 10% najlepiej zarabiających były wyższe niż 29 tys. brutto. Mediana wynagrodzeń menedżerów z dyplomem MBA w 2020 roku wyniosła natomiast  12 718 zł, a przewiduje się, że pensje będą w dalszym ciągu wzrastać.

Satysfakcjonująca praca dodatkowym atutem

Praca menedżera jest również bardzo satysfakcjonująca, co przekłada się na dobrą kondycję psychiczną i samozadowolenie. Studia MBA pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy, która pomaga w rozwoju ścieżki kariery i pozwala na kształtowanie jej w wybranym przez Ciebie kierunku.

Uczestnicząc w dobrze przygotowanym programie MBA, możesz zdobywać wiedzę od praktyków pracujących w zawodzie, w najlepszych firmach polskich, jak i międzynarodowych. Program studiów realizowany jest w oparciu o realne przykłady. Dużym atutem studiów biznesowych w Warszawie jest dostęp do najlepszych specjalistów w branży, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Z analiz rynkowych wynika, że nawet 1/3 posiadaczy dyplomu MBA awansuje w strukturach firmy lub zmienia pracodawcę, otrzymując od razu wysokie, kierownicze stanowisko. To pokazuje, jak duży wpływ na rozwój ścieżki kariery może mieć ukończenie studiów menedżerskich.