Rada Założycieli

Rada Założycieli Szkoły Biznesu PW pełni funkcje opiniująco-doradcze odnośnie strategii rozwoju Szkoły oraz treści programowych studiów Szkoły Biznesu PW w szczególności studiów MBA. W skład Rady Założycieli wchodzą przedstawiciele uczelni założycieli Szkoły Biznesu PW: HEC School of Management z Paryża, London Business School, NHH Norwegian School of Economics z Bergen i Politechniki Warszawskiej.