Przemysł 4.0 – jakie ma znaczenie dla sektora MŚP?

Innowacje produkcyjne z obszaru przemysł 4.0 coraz częściej wprowadzane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Ma to związek m.in. ze stale rosnącymi kosztami pracy i dużą konkurencją na rynku.

Idea przemysłu 4.0

Platforma Przemysłu Przyszłości w 2019 roku przedstawiła 14 trendów technologicznych, które będą miały istotny wpływ na zmiany w przedsiębiorstwach. Są to m.in.:

Wprowadzenie przemysłu 4.0 pozwala zwiększyć kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Jeśli urządzenia zostaną wyposażone w specjalne czujniki i możliwa będzie ich integracja w ramach systemu, pozwolą na zmaksymalizowanie zysków oraz uniknięcie przestojów i awarii. Kolejną zaletą sieciowania i wymiany danych jest obniżenie kosztów produkcji i szybka reakcja na indywidualne potrzeby klientów. To także duża elastyczność oraz zoptymalizowanie procesów. Wystarczy jedno polecenie, by całkowicie zmienić program do obsługi maszyn i przestawić go do zupełnie innych zadań. Ponadto są to oszczędności — przedsiębiorstwo eliminuje marnotrawstwo, ponieważ niepotrzebne procesy zostają automatycznie wyłączone.

Przemysł 4.0 w MŚP

Zmiany systemów w małych i średnich przedsiębiorstwach mogą wiązać się z dużą inwestycją, co często odstrasza właścicieli. Studia podyplomowe MBA to dobry wybór, by przygotować przyszłe kadry zarządzające do nowych wyzwań. Program studiów dostosowany do nowoczesnych realiów rynkowych pomaga odnaleźć się w dobie nowej rewolucji przemysłowej, zrozumieć otaczającą rzeczywistość mikroekonomiczną i jej wpływ na prowadzenie biznesu. Działania zgodne z nowymi trendami nawet w niewielkiej firmie pozwalają na obniżenie kosztów produkcji, łatwiejsze planowanie inwestycji czy przygotowywanie strategii rozwoju uwzględniającej dynamikę rynku.