ESG Management

ESG Management is an intensive and practical management course designed for individuals seeking to acquire knowledge and essential guidance for effective ESG management within their organizations.

Environmental, Social and Corporate Governance has become a crucial aspect of management across various sectors. Knowledge gained during the course enables internal task distribution and integration of ESG into strategic management.


The course is addressed to:

individuals in managerial roles interested in Environmental, Social and Corporate Governance development within their organizations,
individuals heading departments such as finance, procurement, sales, operations, product development, HR, and marketing,
individuals aiming to acquire competencies essential for managing required changes and integrating ESG into the company’s strategy.


During the course, you will:

learn effectively managing ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) issues within organizations,
understand the role of ESG in strategic management and its impact on organizational activities,
explore the mutual influence and relationship between the company and the environment,
address social aspects, including stakeholder management strategies,
understand the role of corporate governance in organizations,
learn about various types of financing and formal-legal requirements in the ESG domain,
recognize the importance of communication within and outside the organization for successful ESG initiatives,
implement cost-reduction and value-adding strategies through ESG-related actions.


     


Admission is open

>>> Apply now

Apply now

Language of instruction: Polish

Number of instruction hours: 84


Course start: 26 April 2024


Class hours:
Friday: 16:00 – 19:30
Saturday: 09:00 – 16:00


>>> view the timetable


contact- ikonka

ESGmanagement@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

ESG Management to intensywny i praktyczny kurs menedżerski dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz wskazówki niezbędne do efektywnego zarządzania problematyką ESG w swoich organizacjach.

Environmental, Social and Corporate Governance staje się zagadnieniem, którym zarządzanie jest niezbędne w coraz większej liczbie organizacji niezależnie od sektora. Zdobyta podczas kursu wiedza pozwoli na wewnętrzną dystrybucję zadań w organizacji i włączenie ESG do zarządzania strategicznego.


Adresaci kursu:

osoby, które pełnią kierownicze role i są zainteresowane rozwojem ESG w organizacji,
osoby kierujące działami takimi jak: finanse, zakupy, sprzedaż zarządzanie operacyjne, rozwój produktu, HR, marketing,
osoby chcące zdobyć kompetencje niezbędne do zarządania wymaganymi zmianami oraz integracją Environmental, Social and Corporate Governance ze strategią firmy.


Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

efektywnego zarządzania problematyką ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) w organizacjach,
roli ESG w zarządzaniu strategicznym i jego wpływu na działalność organizacji,
wzajemnego wpływu i relacji między firmą a środowiskiem,
aspektów społecznych, w tym strategią zarządzania interesariuszami,
roli ładu korporacyjnego w organizacji,
rodzajów finansowania oraz wymagań formalno-prawnych w obszarze ESG,
znaczenia komunikacji – wewnątrz i na zewnątrz organizacji – dla skutecznej realizacji inicjatyw ESG,
sposobów ograniczania kosztów i zwiększania wartości firmy poprzez działania związane z ESG.


     


 

Rekrutacja na II edycję rozpoczęta

>>Aplikuj już teraz!


Webinar informacyjny już 19 marca

>>>ZAPISZ SIĘ

Aplikuj teraz

Język wykładowy: polski

Liczba godzin: 84h

Tryb zajęć: stacjonarny


Początek zajęć: 26 kwietnia 2024


Godziny zajęć:
piątek: 16:00 – 19:30
sobota: 09:00 – 16:00


>> sprawdź terminy zjazdów II edycji (2024)


contact- ikonka

ESGmanagement@biznes.edu.pl

+48 22 234 70 89

ESG Management to intensywny i praktyczny kurs menedżerski dla osób chcących zdobyć wiedzę oraz wskazówki niezbędne do efektywnego zarządzania problematyką ESG w swoich organizacjach.