Andrzej Walesieniuk


„Uczestnictwo w „Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego” w roku akademickim 2021/2022 pozwoliło mi na poznanie i zrozumienie procesów związanych z wyceną usług medycznych oraz z finansowaniem świadczeń w obszarze służby zdrowia. Program dostarczył mi wszechstronnej wiedzy przekazywanej w bardzo interesującej i interaktywnej formie, bazując na praktycznych doświadczeniach autorytetów z dziedziny farmakoekonomiki. Niezmiernie ważnym elementem Studium, który należy szczególnie podkreślić jest możliwość budowania tzw. „social networking”, co pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu programu. Forma oraz organizacja zajęć spełniła w pełni moje oczekiwania. Serdecznie polecam Studium również osobom niezwiązanym z branżą farmaceutyczną i ochroną zdrowia!”