Dr hab. Zbigniew Matyjas

Doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany, pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2017-2019 Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. W 2018 roku p.o. Dyrektora Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. Zasiadał w wielu radach naukowych instytutów badawczych (m.in. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach).

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zarządzanie strategiczne, ekonomię sektorową, metodykę analiz strategicznych, strategie komercjalizacji oraz nadzór korporacyjny.

Wykładowca zarządzania strategicznego, ekonomii sektorowej oraz strategii komercjalizacji w ramach programów MBA i studiów podyplomowych.

Odbył szereg szkoleń i staży międzynarodowych oraz krajowych (m.in. University of Maryland, USA; University of Texas at Austin, USA; Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy; Tata Interactive Systems, Tybinga, Niemcy).

Uczestniczył w kilku projektach badawczych, w tym międzynarodowych, jako kierownik lub wykonawca (finansowanych m.in. przez NCN, EC – H2020).

Doświadczony doradca i trener w zakresie budowania i wdrażania strategii firmy, analiz strategicznych, implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz planowania scenariuszowego.

Jest autorem bądź współautorem przeszło osiemdziesięciu publikacji, głównie z zakresu formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw, w tym książki „Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorze – podejście dynamiczne” opublikowanej w Wydawnictwie UŁ w 2013r.

Obywatelstwo:

polskie