Zastępca Dyrektora

Wysoka jakość programów dydaktycznych oferowanych przez Szkołę Biznesu PW jest zobowiązaniem do doskonałości dla pionu operacyjnego.
Z przyjemnością koordynuję pracę osób, których najważniejszym celem jest dbanie o klienta.
Zapewniając ciągłości procedur i dobrych praktyk wspieramy dydaktyków, co przyczynia się do wzrostu efektywności i sukcesu Instytucji.