Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Przywództwo

 Robbins S.: Organizational behavior. 13th ed. Pearson Education,
 Covey S.R.: The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster,