Robert Rutkowski


Doświadczenie zawodowe:

Specjalista terapii uzależnień, pedagog, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, SWPS, specjalizujący się w zapobieganiu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i zachowaniom ryzykownym. Prowadzi w całej Polsce szkolenia dla biznesmenów, lekarzy, nauczycieli, policji, służb specjalnych, wojska z zakresu profilaktyki uzależnień oraz treningi radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczy zwiększania skuteczności działania w życiu zawodowym i prywatnym.

Obywatelstwo:

polskie