Publikacje

Publikacje naukowe wykładowców Szkoły Biznesu PW przy współudziale międzynarodowego grona naukowego oraz praktyków biznesu.