• Strona Glówna
  • Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych

Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych

Irena Hejduk (red.). Współautorem publikacji jest prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

W XIX wieku rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko społeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecnie obserwowane zmiany dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i wywołają potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarządzania. Już w 1982 r. Robert Nasbitt w swojej pracy Megatrends wymienił takie trendy, jak: decentralizacja, sieciowość,wysokie technologie, społeczeństwo informacyjne. Dziś mamy okazję obserwować funkcjonowanie tych paradygmatów w praktyce.