Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów

Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów to interaktywne szkolenie w formule on-line.

Podstawowym celem modułu jest przygotowanie menedżerów do sformułowania uzasadnienia biznesowego projektu wykorzystującego sztuczną inteligencję w swojej organizacji. Uczestnik pozna najważniejsze metody i techniki zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego, scenariusze wykorzystania SI w biznesie oraz praktyczne aspekty implementacji takich przedsięwzięć. Nauczy się też projektować strategię wdrożenia oraz prezentować je kluczowym beneficjentom.

 

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie i specjaliści zainteresowani wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy danych i uczenia maszynowego
w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych

• Menedżerowie średniego szczebla zainteresowani opracowaniem uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących uczenie maszynowe i SI oraz praktycznymi aspektami wdrożeń takich przedsięwzięć

• Menedżerowie wyższego szczebla zainteresowani identyfikacją potencjału uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
w podnoszeniu przewag konkurencyjnych oraz wpływem tych technologii na zachowania konsumentów oraz rynki

Szkolenie Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów to udoskonalona i odświeżona pod względem programowym
trzecia odsłona kursu widniejącego wcześniej pod nazwą Sztuczna Inteligencja w biznesie.

 

Czego się nauczysz?

1. Zidentyfikować pomysł na wykorzystanie uczenia maszynowego do usprawnienia danego obszaru funkcyjnego w wybranej organizacji
2. Dla wybranego pomysłu wskazać źródła danych, w miarę możliwości je pozyskać i przygotować do modelowania, po czym zarekomendować odpowiednią klasę algorytmów, wytrenować, ocenić i zinterpretować model.
3. Sformułować uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia rozwiązania wykorzystującego uczenie maszynowe, w szczególności opisać problem, zarekomendować jego rozwiązanie, ocenić możliwe korzyści biznesowe, określić metody pomiaru sukcesu przedsięwzięcia oraz ocenić koszty i możliwe czynniki ryzyka projektu
4. Opracować strategię wdrożenia takiego przedsięwzięcia, uwzględniając kluczowe inicjatywy, pożądane zasoby wraz ze strategią ich pozyskania, plan zarządzania ryzykiem oraz plan szkoleń dla kluczowych uczestników procesu.

Tryb szkolenia: ON-LINE

Czas trwania szkolenia: 2 miesiące
(raz w tygodniu – 7x4h)


Start zajęć: 13 marca 2023


Godziny zajęć: poniedziałki,
godz. 17:00 – 20:15 (4h)


>>> sprawdź terminy zjazdów


joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl
tel. 22 234 70 17

Co nas wyróżnia?

 • 25 lat tradycji

  Wiedza na temat wyszukiwania interesujących pomysłów na wykorzystanie uczenia maszynowego/SI do usprawnienia danego obszaru funkcyjnego w organizacji działającej w wybranej branży 

 • 25 lat tradycji

  Identyfikacja typów uczenia maszynowego dla wybranego problemu biznesowego oraz rekomendacji odpowiedniej klasy algorytmów

 • 25 lat tradycji

  Ocena jakości dostępnych w organizacji danych korzystając z metody 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity i Value) i ocena wpływu, jaki może wywrzeć wdrożenie AI na sposoby wykonywania pracy, procesy, organizacje i klientów

 • 25 lat tradycji

  Projektowanie wysokopoziomowej architektury rozwiązania
  wykorzystującego SI, uwzględniając warstwę danych, ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem odpowiednich algorytmów uczenia maszynowego) i interakcji z użytkownikiem końcowym

 • 25 lat tradycji

  Formułowanie uzasadnień biznesowych dla wdrożenia rozwiązania wykorzystującego AI, w szczególności opisywanie problemów i ich rozwiązań, ocena korzyści, określenie metod pomiarów sukcesu przedsięwzięcia oraz ocena kosztów i możliwe czynniki ryzyka

 • 25 lat tradycji

  Wybór metodyki oraz opracowanie planu projektu wdrożenia takiego przedsięwzięcia, uwzględniającego kluczowe inicjatywy, pożądane zasoby wraz ze strategią ich pozyskania, plan zarządzania ryzykiem oraz plan szkoleń dla kluczowych uczestników procesu

Program

Zajęcia odbywać się będą zdalnie, synchronicznie (na platformie Zoom).

Moduł 1: Wprowadzenie. Algorytmy i modele uczenia maszynowego (cz. 1)

Moduł 2: Algorytmy i modele uczenia maszynowego (cz. 2)

Moduł 3: Analiza i przygotowanie danych do modelowania

Moduł 4: Ewaluacja, doskonalenie i objaśnialność modeli

Moduł 5: Formułowanie uzasadnianie biznesowego (cz. 1)

Moduł 6: Formułowanie uzasadnianie biznesowego (cz. 2)

Moduł 7: Praktyczne aspekty wdrożeń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prowadzący szkolenie

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW

dr hab. Andrzej Wodecki, prof. PW Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w uczeniu maszynowym, zastosowaniach sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych w biznesie oraz operacjonalizacji takich rozwiązań (MLOps). Autor książek Artificial Intelligence in Management Wydawnictwo, PWN, 2021 oraz Artificial Intelligence in Value Creation , Edu-Libri, 2018. Aktywnie uczestniczy w realizacji różnych projektów Data Science, głównie w dużych organizacjach. Jego aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zarządzania wartością usług inteligentnych. Posiada kilkanaście lat doświadczeń we wdrożeniach systemów klasy ERP dużych projektów e- learning i zarządzania kapitałem ludzkim, wdrożeniach systemów SAP i Oracle w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwie strategicznym dla sektora publicznego.

Opłaty

Opłata za udział w szkoleniu Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów wynosi 3 400 zł.

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • Certyfikat

  Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat Data Science i Uczenie Maszynowe dla Menedżerów
  wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89