• Strona Glówna
  • Kierownik Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
tomasz.hermanowski@biznes.edu.pl

Sekretariat Studium

studium@biznes.edu.pl