Kierownik studiów podyplomowych Executive MBA

Dr Grażyna Rembielak
grazyna.rembielak@biznes.edu.pl