Jarosław Mastalerz

Doświadczenie zawodowe:

Od 6 lat pełni rolę Partnera Zarządzającego nadzorującego działalność funduszu VC mAccelerator. Doświadczenie zdobywał w kilku zarządowych rolach odpowiadając za obszary finansów, marketingu oraz IT w branżach z sektora finansowego (bankowość detaliczna, ubezpieczenia życiowe i majątkowe). Jako Wiceprezes mBanku odpowiadał za sprzedaż detaliczną biznesów w Polsce, Czechach i Słowacji, a w latach 2012 – 2018 odpowiadał za obszar Operacji i IT, zarządzał również obszarami technologii, bezpieczeństwa i nieruchomości. Był założycielem i Prezesem pierwszego polskiego cyfrowego ubezpieczyciela – BRE Ubezpieczenia.

Obywatelstwo:

polskie