Jak zbudować biznes warty ponad 100 mln euro?

W dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) odbyło się spotkanie pt. „Jak zbudować biznes o wartości ponad 100 mln euro w konkurencyjnym świecie technologii cyfrowych”.

Nasz gość, Cezary Smorszczewski, podzielił się swoimi doświadczeniami w rozwijaniu nowych przedsięwzięć bazujących na technologiach cyfrowych.

Cezary Smorszczewski – Prezes Zarządu, Partner Zarządzający w Private Equity Managers SA i jego akcjonariusz (ponad 15% akcji). Doświadczenie zdobywał w bankowości (Bank Handlowy w Warszawie S.A., Pekao S.A., Alior Bank S.A.), w PKN Orlen S.A., a także w pracy naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu 25-letniej kariery zawodowej zasiadał w Zarządach i Radach Nadzorczych największych polskich spółek. Ukończył Politechnikę Warszawską oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie w Chicago oraz studiów z zakresu Międzynarodowego Prawa Handlowego na Uniwersytecie w Turynie.