International Career and Mobility

16 maja 2016 r. odbyło się spotkanie z Kathleen Morenski – radcą ds. polityczno – ekonomicznych w Ambasadzie USA. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „International Career and Mobility. Challenges and Opportunities” Pani Morenski opowiadała o wyzwaniach i możliwościach jakie niesie za sobą kariera o charakterze międzynarodowym.