Grzegorz Chuchra

Doświadczenie zawodowe:

Grzegorz Chuchra jest absolwentem informatyki oraz EMBA Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął jako konsultant w Microsoft. Doświadczenie tam zdobyte wykorzystał do zbudowania firmy konsultingowej w obszarze technologii, gdzie pełni rolę CEO. Podczas jego zarządzania firma założyła oddziały na całym świecie m.in. w USA, Danii, Katarze, generując ponad 100 mln zł sprzedaży. Predica została wyróżniona jako jedna z najszybciej rosnących firm w Europie przez Financial Times i Deloitte.
W 2019 Grzegorz został współzałożycielem i CEO firmy tedee. Misją tedee jest umieszczenie inteligentnego zamka na każdych drzwiach. Tedee aktualnie jest jednym z trzech najbardziej rozpoznawanych inteligentnych zamków w Europie.

Obywatelstwo:

polskie