• Strona Glówna
  • Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce Diagnoza i koncepcje zmian

Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce Diagnoza i koncepcje zmian

prof. Marcin Czech
Praca badawcza podejmująca temat kryteriów podejmowania decyzji dotyczących refundacji leków przez pryzmat metodologii farmakoekonomicznej. Zawiera również część teoretyczną stanowiącą opis podstawowych zagadnień z zakresu oceny technologii medycznych.