Executive MBA

Executive MBA

Executive MBA to 1,5-roczne, międzynarodowe podyplomowe studia realizowane w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program studiów EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej.

MBA Politechniki Warszawskiej to:

INTERNACJONALIZACJA
• 25 lat tradycji realizacji MBA z założycielami: London Business School, HEC Paris, NHH (Bergen),
• międzynarodowa, prestiżowa akredytacja EPAS, czołówki rankingów,
• Executive MBA Katalyst, pierwszy w pełni międzynarodowy program MBA w Europie Środkowej, zainicjowany wspólnie z CEU BS,
• multikulturowe grono wykładowców ze szkół o światowej renomie,
• unikatowa możliwość poznania wielu europejskich stylów zarządzania,
• opcja specjalna- sesja zagraniczna np. do Nowego Jorku, Indii i Chin.

PERSONALIZACJA
 spersonalizowany tok nauczania, umożliwiający specjalizację na wielu poziomach programu,
 szeroki wybór zajęć fakultatywnych do wyboru w Warszawie i w szkołach partnerskich,
• nowoczesne metody dydaktyczne,
• silny akcent na innowacyjność i przedsiębiorczość,
• 2-letni indywidualny program rozwoju potencjału osobistego,
• największa w Polsce sieć absolwentów MBA.

DIGITALIZACJA
• program pomaga menedżerom mierzyć się z wyzwaniami cyfrowej transformacji w ich firmach,
• głęboko praktyczne podejście w złożeniu z wysoką jakością akademicką.

Tryb studiów: weekendowy
Język wykładowy: angielski
Liczba godzin zajęć: ok. 720 godzin, zajęcia odbywają się w blokach programowych

Godziny zajęć:

piątek: 18:00 – 21:15 (4 x 45 min.)
sobota: 08:15 – 19:00 (12 x 45 min. w tym: godzinna przerwa na lunch)
niedziela: 08:15 – 15:30 (8 x 45 min.)
Sesje wykładowe odbywają się 1-2 razy w miesiącu.
Przedmioty: Środowisko Ekonomiczne; Rachunkowość dla Kadry Zarządzającej; Zarządzanie Operacyjne; Prawne Aspekty Działalności Gospodarczej; Interakcje między przedsiębiorstwem, a jego otoczeniem; Marketing; Analiza Finansowa; Strategia i Zarządzanie Międzynarodowe; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Projekt Badawczy, Projekt-Przedsiębiorstwo i Projekt Doradztwa Biznesowego.
Studenci zobowiązani są do zrealizowania przynajmniej sześciu z puli przedmiotów fakultatywnych (do wyboru przedmioty w Warszawie, Budapeszcie i Wilnie)ZOBACZ WIĘCEJ >>>SESJE WYJAZDOWEStudenci Szkoły Biznesu PW mają możliwość skorzystania z sesji wyjazdowych do Indii, USA oraz Chin. Jest to wyjątkowa okazja, żeby poznać kulturę, lepiej zrozumieć odmienne podejście biznesowe oraz zawrzeć nowe ciekawe znajomościZOBACZ WIĘCEJ >>>

 

Początek zajęć: Październik. Część merytoryczna programu rozpoczyna się w październiku. Nauka w drugim semestrze rozpoczyna się w połowie lutego a kończy się wraz z końcem lipca.
Lokalizacja: Zajęcia odbywają się w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie.
Metody dydaktyczne: W Szkole stosowane są nowoczesne interaktywne metody nauczania takie jak na przykład studium przypadku (Case Study) – zajęcia typu dyskusyjnego, symulacje komputerowe, laboratorium menedżerskie , warsztaty menedżerskie, czy też wirtualne grupy dyskusyjne.

 

Sesja wyjazdowa: W programie zajęć przewidziana jest zagraniczna sesja wyjazdowa:

Super Katalyst Weekend to szansa na bezpośrednią współpracę w ramach regularnych zajęć Executive MBA z grupą międzynarodowych studentów z jednej z partnerskich szkół. Wspólne zajęcia w Warszawie, a następnie w szkole partnerskiej łączą pozyskiwanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie zagranicznych kontaktów.

 

 

Dodatkowe korzyści: Oprócz standardowych działań edukacyjnych, nasza Szkoła organizuje również spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu i społeczno-gospodarczego w ramach cyklu Friday@Five.