Dyrektor Szkoły Biznesu PW

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej jest platformą spotkań, która służy rozwojowi i pozwala w partnerski sposób wymieniać doświadczenia wykładowców i uczestników. Naszą ambicją jest tworzenie nowej jakości edukacyjnej oraz nowych rozwiązań biznesowych, które wynikają ze spotkania perspektywy świata nowych technologii, orientacji na przedsiębiorczość i wysoce humanistycznego oraz etycznego podejścia do zarządzania i rozwoju innych ludzi. Intensywny rozwój międzynarodowego partnerstwa oraz perspektywa wynikająca z wielokulturowych korzeni Szkoły pozwala wierzyć, że w najbliższych latach będziemy rozpoznawalną i cenioną marką na rynku wysokiej jakości usług edukacyjnych w Europie Środkowej.