Archiwa Władze - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Archiwum

Dyrektor Szkoły Biznesu PW

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej jest platformą spotkań, która służy rozwojowi i pozwala w partnerski sposób wymieniać doświadczenia wykładowców i uczestników. Naszą ambicją jest tworzenie nowej jakości edukacyjnej oraz nowych rozwiązań

... Dowiedz się więcej

Zastępca Dyrektora

Wysoka jakość programów dydaktycznych oferowanych przez Szkołę Biznesu PW jest zobowiązaniem do doskonałości dla pionu operacyjnego. Z przyjemnością koordynuję pracę osób, których najważniejszym celem jest dbanie o klienta. Zapewniając ciągłości

... Dowiedz się więcej

Rada Założycieli

Rada Założycieli Szkoły Biznesu PW pełni funkcje opiniująco-doradcze odnośnie strategii rozwoju Szkoły oraz treści programowych studiów Szkoły Biznesu PW w szczególności studiów MBA. W skład Rady Założycieli wchodzą przedstawiciele uczelni założycieli

... Dowiedz się więcej

Rada Szkoły

Rada Szkoły Szkoły Biznesu PW – jej rolą jest zatwierdzanie planów działalności Szkoły w tym uchwalanie programów kształcenia oraz opiniowanie wszystkich istotnych spraw dotyczących funkcjonowania Szkoły.

... Dowiedz się więcej

Komisja Rozwoju Treści Programowych

Komisja Rozwoju Treści Programowych pełni rolę Rady Programowej studiów podyplomowych MBA. Jej zadaniem jest w szczególności monitorowanie i wnioskowanie zmian w treści i sposobach realizacji programów MBA, oraz przeprowadzanie okresowych

... Dowiedz się więcej