Business Problem Solving – 12.04.2022

12 kwietnia odbyło się spotkanie z serii Business Problem Solving, pt. „Czy będąc importerem produktów z Chin o ograniczonym wpływie na proces produkcji można być „ECO?”  Jest to facylitowana sesja koleżeńska, podczas której generujemy propozycje rozwiązań wyzwania/problemu zawodowego zgłoszonego przez kogoś z naszej społeczności.

Zaadresowaliśmy kwestie oczekiwań, które wpływają na biznes tego importera, a wynikają z:
– filozofii życia pro-ekologicznego
– trendu zrównoważonego rozwoju
– wartości prezentowanych przez pokolenie współpracowników z generacji Z