Akademia Psychologii Przywództwa – uroczyste zakończenie 2018