Akademia Psychologii Przywództwa – uroczyste zakończenie 10. edycji (2020)