Rentals
“208” – Conference & Lecture Room

Standard facilities include a projector system, screen, whiteboard and flipchart. Internet access, room darkening and a rostrum can be provided.

Surface Cinema layout Training layout
34,7 m.kw. 18

 

For more information about the facilities offered – see the attachment Standard facilities at WUT Business School.

 
 

Informacja o pełnym wyposażeniu sal znajduje się w załączniku Standardowe wyposażenie sal w śzkole Biznesu Politechniki Wrszawskiej.