• Strona Glówna
  • Friday@Five with prof. Grzegorz W. Kołodko- 25.01.2019

Friday@Five with prof. Grzegorz W. Kołodko- 25.01.2019

On 25 January, there was a lecture, given by Prof. Grzegorz W. Kołodko as part of the Friday@Five series, “Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka gospodarcza dla przyszłości.”

The event was under the patronage of MBA Portal.