Mariusz Wójcik

Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor w firmie inżynieryjno-doradczej specjalizujący się w rozwoju projektów i doradztwie w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i za granicą.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami energetycznymi, pozyskiwaniu i realizacji funduszy UE, rozwoju biznesu, analizach przestrzennych/środowiskowych. Uczestniczył w rozwoju takich projektów jak: morskie farmy wiatrowe, Harmony Link (podmorski interkonektor PL-LT), Baltic Pipe, elektrownia jądrowa, Baltic InteGrid, poszukiwanie gazu łupkowego.
Posiada również dyplom MBA Politechniki Warszawskiej.

Obywatelstwo:

polskie