Mariusz Wójcik

Doświadczenie zawodowe:

Mariusz Wójcik aktualnie mocno koncentruje się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i za granicą, zgłębia wiedzę z zakresu nowych technologii, takich jak power-to-x.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami energetycznymi, pozyskiwaniu i realizacji funduszy UE, rozwoju biznesu, analizach przestrzennych/środowiskowych. Uczestniczył w rozwoju takich projektów jak: morskie farmy wiatrowe na polskich obszarach morskich (w tym przyłącze do sieci), Harmony Link (podmorski interkonektor PL-LT), Baltic Pipe, elektrownia jądrowa, Baltic InteGrid, poszukiwanie gazu łupkowego.

Posiada również dyplom MBA Politechniki Warszawskiej.

Obywatelstwo:

polskie