Dr Bartosz Gonczarek

 

Doświadczenie zawodowe:

Doktor ekonomii z wykształcenia, business developer z serca. Były management advisor firm na różnym stadium rozwoju. Przeszłe doświadczenie przerodziły się w przedsięwzięcia biznesowe, tj. Explain Everything – najbardziej innowacyjna i przystosowana mobilna tablica.

Obywatelstwo:

polskie