Zbigniew Traczyk

Doświadczenie zawodowe:

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, PMIŸ Project Management Professional, Master in Project Management – George Washington University,

2003- 2005 – „Sponsor/Założyciel” Project Management Institute, Warsaw Poland Chapter oraz Prezes Stowarzyszenia. Mentor PMI dla regionu Europy Południowej, Wschodniej i Afryki.

2005- 2006 – Członek PMI Ethics Standard Development Committee, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PMI WPC 2005/06/07, Członek Komitetu Sterującego globalnego projektu PMI Community Transformation Project (CTP).

1989-98 USA – Projekty wdrożeniowe infrastruktury kontrolnej i teleinformatycznej w sektorze produkcyjnym i rządowym (między innymi US DoD, New York City Transit Authority, Stainway Piano).

Od 1998 Kierownik Projektów wdrożeniowych IBM związanych z oprogramowaniem Tivoli, autoryzacją internetowych płatności kartami kredytowymi, uruchomieniem nowego banku detalicznego. Dyrektor Projektów doradczych w obszarze Zarządzania Projektami oraz Dyrektor Programu IT w administracji publicznej w ramach wejścia Polski do strefy Schengen.

Osiągnięcia:

– Uruchomienie pierwszego banku detalicznego Millennium 1998
– Uruchomienie serwisu obsługi płatności kartami kredytowymi w Internecie e-Card 2001
– Projekt wdrożenia centralnego systemu informatycznego PKO BP 1999
– Wdrożenie ITIL w PKO BP 2001
– Service Desk i zarządzanie siecią w PTK Centertel 2002
– Uruchomienie organizacji zespołów zadaniowych i procesu inwestycyjnego w TPSA 2002
– Uruchomienie pierwszego oddziału PMI w Polsce
– Przełączenie banku GE Money Bank na nową platformę teleinformatyczną 2004
– Kodeks Etyki zawodowej PM (PMI code of ethics and professional conduct) 2006
– Infrastruktura IT SG w ramach wejścia Polski do strefy Schengen 2007
– Aplikacje obsługujące rejestr wizowy i rejestr akt cudzoziemców SG 2008

Obywatelstwo:

polskie