Dr Tymoteusz Doligalski

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Zakładzie Wartości Klienta, Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Kierownik Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy SGH.

Autor wielu artykułów z zakresu marketingu internetowego i e-commerce oraz książki pt. „Internet w zarządzaniu wartością klienta”.

Obywatelstwo: 

polskie