Tomasz Smus

Doświadczenie zawodowe:

Tomasz Smus, przed rozpoczęciem świadczenia usług z zakresu Interim Management & doradztwa z zakresu finansów, nowych technologii i strategii wzrostu wartości podmiotów gospodarczych, założył serwis smus.pl oraz rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w październiku 2010. Zajmował różnorodne stanowiska kierownicze i eksperckie w biznesie, a także w organizacjach administracji publicznej, w Polsce i zagranicą.

Jest autorem lub współautorem projektów mających na celu optymalizację procesów biznesowych, obniżających koszty prowadzenia działalności, czy zwiększające efektywność w organizacji. W swojej karierze zawodowej tworzył systemy zapewniające informacje na temat aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, nadzorował przekształcenia podmiotów.

Jego doświadczenie w biznesie obejmuje również pełnienie funkcji dyrektora placówki bankowej, w której podnosił standardy obsługi klienta, co przełożyło się na realizację planów sprzedaży oraz podległego podmiotu w szczególności w segmencie SME. Działania na tym stanowisku to także analizy ekonomiczne, finansowe i prawne klientów oraz budowanie i realizowanie strategii rozwoju oddziału.

Podczas pobytu za granicą brał udział w projektach związanych z planowaniem, harmonogramowaniem, realizowaniem i kontrolą postępów międzynarodowego zespołu projektowego w zakresie IT. Prowadził także skuteczne działania z zakresu sprzedaży i marketingu dla klientów z regionu CEE. W zagranicznej instytucji finansowej przygotowywał analizy podmiotów gospodarczych dla rynku kapitałowego, tworzył profile i prezentacje spółek, analizy sektorowe oraz strategiczne.

T.R. Smus uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie w Katowicach. Ukończył MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Autor licznych publikacji na temat pieniądza elektronicznego.

Obywatelstwo:

polskie