STUDIUM AUTORYTETY

Program inspiracji, osobistej superwizji
i certyfikacji  dla absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa oraz top managerów doświadczonych w coachingu
i treningu