Teresa Olszewska

Doświadczenie zawodowe:

Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A. od początku istnienia firmy w Polsce (2006). Specjalista w dziedzinie rozwiązań informatycznych wspierających nowoczesne metody zarządzania kadrami w powiązaniu ze strategią firmy, w oparciu o zrozumienie mechanizmów ludzkiej motywacji i komunikacji. Ma za sobą doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych organizacji, a od roku 2000 działa jako trener, konsultant, Product Manager, Kierownik Projektów i Członek Komitetów Sterujących w projektach wdrożeniowych rozwiązań SAP dla HCM w wielu polskich i globalnych organizacji. Często wspiera klientów w określeniu wizji, potrzeb, priorytetów, narzędzi i harmonogramu przedsięwzięć informatycznych mających na celu optymalizację obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.

Z wykształcenia germanistka oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kadrami, treningów grupowych, psychologii zmian postaw i zachowań oraz Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego.

Obywatelstwo:

polskie