Studium AUTORYTETY

Program przeznaczony dla Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa.

Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych. Program studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP. Podczas 7 dwudniowych warsztatów grupowych z elementami wykładowymi słuchacze przechodzą intensywny trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Warsztatowy charakter zajęć pozwala na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników.

 

Profil kandydata:

Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając
już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi
autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji
celów i rozwoju.

 

Biorąc udział w Studium Autorytety:

Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej do pogłębionego rozumienia ludzi z którymi pracujesz.
Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki.
Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmowy, dostrojenia, dopasowania, rezonansu.
Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi, co pozwoli na budowanie bardziej otwartych, prawdziwych i pomocnych relacji.
Poznasz szanse i pułapki bycia w roli/relacji autorytetu i sposoby jak sobie z nimi radzić.
Zbierzesz doświadczenia pozwalające ci dojrzewać i wzrastać osobiście co umożliwi budowanie relacji ze współpracownikami w inny niż dotychczas sposób.
Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami i pogłębić swoją wrażliwość w kontakcie z ludźmi.
Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł spotkać się i porozmawiać z gośćmi Studium
Autorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł, dowiedzieć się od nich jak stali się autorytetem dla innych i jak radzą sobie z tą rolą

 

APP

             Studium Autorytety

Uczysz się jak być Kimś w relacji
zarządzania innymi.
Odkrywasz Siebie, aby stawać się Kimś.
• Uczysz się, co robić aby ludzie wspierali
cię
w realizacji Twoich celów zawodowych.
Uczysz się dobrego, skutecznego wzorca komunikacji.
Uczysz się, jak zarządzać relacjami z pracownikami/osobami dla zwiększenia efektywności w relacji zależności biznesowej.
Uczysz się jak w pełni wykorzystać to
co daje ci hierarchia/stanowisko/pozycja nie gubiąc przy tym ludzkiej twarzy

Uczysz się jak pomagać innym stawać się Kimś.
Pomagasz innym by stawali się Kimś pozostając sobą.
Uczysz się wspierać innych w realizacji Ich celów zawodowych i osobistych.
• Poznajesz zróżnicowane podejścia i modele komunikacyjne, co pozwala na lepsze indywidualne dopasowanie sposobu budowania relacji.
Uczysz się, jak prowadzić Indywidualne spotkania/rozmowy nastawione na rozwój drugiej osoby.
Uczysz się jak korzystać z siebie, ze swoich doświadczeń i własnej dojrzałości aby wspierać rozwój innych osób.

Opłaty:

Koszt programu w latach 2023/24 wynosi 29 800 PLN netto + 23% VAT (36 654 PLN brutto)

 

Wykładowcy i trenerzy:

Studium „Autorytety” zostało zaprojektowane autorsko przez najbardziej doświadczonych trenerów Akademii Psychologii Przywództwa (dr Martynę GoryniakTomasza Jamroziaka i Marka Matkowskiego). Trenerzy będą towarzyszyć Słuchaczom przez cały czas trwania studium. Program realizowany będzie przy udziale zapraszanych do współpracy gości, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach.

Język wykładowy: polski

Liczba godzin zajęć: ok. 130 h

Tryb zajęć: stacjonarny


Początek zajęć: listopad 2023


Godziny zajeć:
Czwartki: 10.00-17.30
Piątki: 10.00-16.30
Sesje wykładowe: ok. 1/msc


>>> zobacz terminy zjazdów


contact- ikonka

Kontakt:
angelika.marek@biznes.edu.pl
22 234 70 12

Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych.